Maria Collien | Mezzosopran
Maria Collien | Mezzosopran
Elektra, Festival dei due Mondi, Spoleto